O Ewangelii i Mołdawii w Polkowicach!
ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ

Wrzesień 2018 |  

Regularnie, już od kilku lat mam niezwykłą możliwość spotykania się z młodzieżą Gimnazjum nr 1 w Polkowicach. Jedną z nauczycielek jest Dorota, nasza siostra w Chrystusie, która zaprasza mnie z prelekcjami o służbie misyjnej w Mołdawii. Tak było również 19. września 2018 r. 

Ogromnie cieszę się z tych wizyt, bo każda z nich jest nie tylko okazją do zaprezentowania misyjnej pracy w kraju nad Prutem i Dniestrem, ale również do dzielenia się prawdami Ewangelii! Bez wątpienia taka sposobność, aby wyjaśnić Dobrą Nowinę, zachęcić do czytania Pisma Świętego, a przede wszystkim do naśladowania Jezusa Chrystusa, jest na pewno najcenniejszym wątkiem tych spotkań. 

Niemniej jednak z radością obserwowałem, jak około 350 uczniów i kilkoro nauczycieli, z zainteresowaniem słuchało o sytuacji w jakiej znajduje się Mołdawia i poznawało sens oraz zakres służby w tym kraju Misji Przyjaciół Dzieci. Nie brakowało także pytań, związanych z tym małym państwem oraz dotyczących specyfiki pracy misyjnej. 

Naszej siostrze udało się po raz kolejny zachęcić młodzież, do praktycznego zaangażowania i konkretnej pomocy! Z Polkowic wracałem z darem finansowym oraz kartonem wypełnionym piórnikami z wyposażeniem szkolnym, które przekażę potrzebującym dzieciom w Mołdawii! To również niepomiernie raduje, gdy można widzieć młodzież zajętą pomocą swym rówieśnikom; gdy okazuje ona zainteresowanie czymś więcej niż tylko czubkiem własnego nosa; gdy współpraca z nauczycielem przynosi błogosławieństwo! 

Panu Bogu niech płynie chwała! A Dorocie wielce dziękuję za zaproszenie oraz pomysły, chęci i wysiłek niemały! Dziękuję każdemu młodemu człowiekowi z tej pięknej szkoły za życzliwe serce i gotowość pomocy! Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby przeczytać o tym wszystkim, rzucili okiem na zdjęcia, a nade wszystko tym, którzy modlą się o naszą Misję, wspierają finansowo i materialnie, i których przyjaźń umożliwia nam służbę! 

Serdecznie pozdrawiam!
Wojciech Borys

PS. Bardzo cenimy zaang
ażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 
62-801 Kalisz 11
+48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!