W Gostyninie na zamku i w szkole!
WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ | 

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ!

WIĘCEJ ZDJĘĆ |

Kwiecień 2016 |

Dzięki zaproszeniu Piotra Syski, miałem przywilej i przyjemność spotkać się 07. kwietnia 2016 r. z mieszkańcami Gostynina i opowiedzieć o pracy misyjnej w Mołdawii. W pięknej sali gostynińskiego Zamku, przez ponad godzinę mówiłem, jaki jest dzisiaj kraj nad Prutem i Dniestrem. Jakie są jego potrzeby i problemy. Mówiłem również o możliwościach pomocy. Liczne pytania i rozmowy po oficjalnej części spotkania świadczą o dużym zainteresowaniu Mołdawią i misyjną służbą. Zaprezentowałem także wystawę zdjęć pod tytułem: „Mołdawia – mały kraj, który potrzebuje naszych wielkich serc”. Nie zabrakło również jasnego przekazu Ewangelii! Relację z tego co się działo zamieścił jeden z gostynińskich portali internetowych, w artykule "Pasja i działanie".

Następnego dnia spotkałem się z dwoma piątymi klasami szkoły podstawowej w Gostyninie. Oczywiście było o Mołdawii i pracy misyjnej. To spotkanie również zorganizował Piotr. Przychylność nauczycieli i zaciekawienie uczniów zaowocowało decyzją o włączeniu się w zbiórkę okularów i aparatów słuchowych dla potrzebujących w Mołdawii. Trzeba pogratulować dyrekcji szkoły za propagowanie wśród dzieci altruistycznej postawy! Zachęcanie dziecięcych serc do dzielenia się z innymi, nawet jeśli mieszkają nieco dalej i mówią może dziwnym językiem, jest godne pochwały i naśladowania!

To były dwa dni, które wielce mnie rozradowały i ucieszyły! Są w Gostyninie osoby o wielkim sercu! Dziękuję Piotrze za piękną współpracę! Za Wasz przyjazny dom i misyjny zapał! A tylko Panu Bogu niech płynie wszelka chwała!

Wojciech Borys
dyrektor Misji Przyjaciół Dzieci

PS. Bardzo cenimy zaangażowanie wszystkich osób wspierających służbę MPD! Wdzięczni Bogu za każdą pomocną dłoń, wciąż szukamy współpracowników! 

Serdecznie zachęcam do rozważenia możliwości wsparcia służby Misji Przyjaciół Dzieci!


Ewangelia jest dla dzieci  
Świadectwo! | Księga Gości

GALERIA | KONTAKT!

English

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 62-801 Kalisz 11
Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.

Przyp. 17, 17


Idźmy do dzieci razem!