ZOBACZ HISTORYCZNE ZDJĘCIA!


| Zobacz historyczne zdjęcia | English version

Drogi Przyjacielu!

Dokładnie piętnaście lat temu, w czerwcu 2004 roku, rozpoczęliśmy regularną służbę w Mołdawii! Nade wszystko Panu Bogu niech płynie za to chwała!

Tylko dzięki Bożej łasce, dobroci i mocy mogliśmy zacząć dzieło, 
które wciąż trwa i rozwija się. To On poruszył nasze serca, a także wielu innych osób, które modląc się, wspierając finansami czy materialnymi rzeczami bądź poprzez osobiste zaangażowanie, 
stały się wspólnikami wydarzeń, przynosząc błogosławieństwo. 
Kochani! Wszystkim Wam pięknie dziękujemy! Ogromnie cenimy Waszą przyjaźń i życzliwość! Jesteście wielką zachętą, inspiracją 
i ważną częścią tej pracy!

Obecnie realizujemy w Mołdawii 9 różnych projektów. Wszystkie mają na celu niesienie szeroko rozumianej pomocy dzieciom 
i młodzieży oraz całym rodzinom. Poprzez te działania ewangelizujemy, nauczamy i wspieramy potrzebujących!

Wierzymy, że kluczem zarówno do tego jubileuszu, jak i każdego 
następnego dnia naszej służby jest modlitwa, o którą bardzo uprzejmie prosimy i serdecznie za nią dziękujemy! Wciąż chcemy podążać za Bożym głosem, tak aby wypełnić misyjne powołanie 
i uwielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa! 

Gorąco pozdrawiamy!

Katarzyna i Wojciech Borysowie
czerwiec 2019

| Zobacz historyczne zdjęcia | English version


ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Tel. +48 604 469 264
numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!