15 lat służby Misji Przyjaciół Dzieci!
 

Kochani! To już 15 lat odkąd istnieje Misja Przyjaciół Dzieci!

Przede wszystkim jest to wyśmienita okazja, aby Panu Bogu oddać chwałę!
Tylko dzięki Jego łasce i mocy, możemy dzisiaj cieszyć się z tego jubileuszu! 

Z całego serca pragniemy także podziękować ludziom, mającym wpływ na służbę MPD! Którzy poprzez swoją wytrwałą modlitwę, ofiarowane finanse, wolontariat, środki materialne, czy też słowa zachęty i wsparcia, współtworzą obraz tego, co jako Misja możemy zrobić!

To piętnastolecie jest więc możliwe dzięki współpracy ludzi dobrej woli, którzy niczym koła zębate, oddziałując na siebie nawzajem, przekazują energię, wprawiają w ruch, a jedno umożliwia działanie drugiego. Zaś wszystkie razem są tylko częścią większej całości. 

A więc, wszystkim Wam Kochani, którzy w taki czy inny sposób umożliwiacie naszą działalność bardzo dziękujemy! A teraz cieszcie się i świętujcie razem z nami!

Naszym ogromnym przywilejem jest właśnie to, że możemy wspólnie z innymi, wypełniać misyjne powołanie! I tak już od 1995 roku, kiedy postawiliśmy pierwsze kroki jako misjonarze. Misja Przyjaciół Dzieci, którą założyliśmy w grudniu 2003 roku, to kolejny etap naszej misyjnej pracy. Modlimy się, aby przyniosła ona trwały owoc i błogosławieństwo! Pragniemy, aby Ewangelia przenikała nasze serca i wszystkich, którym usługujemy! Prosimy dołącz do naszej modlitwy! 
 

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie 
i wszelką pomoc! 

Pozdrawiamy serdecznie! 
Katarzyna i Wojciech Borysowie
Grudzień 2018
 ŚWIADECTWO! | KSIĘGA GOŚCI
GALERIA | KONTAKT!

Misja Przyjaciół Dzieci

Skr. poczt. 10, 
62-801 Kalisz 11
+48 604 469 264

numer konta:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Przyjaciel zawsze
okazuje miłość,
rodzi się bratem
w niedoli.


Przyp. 17, 17

Zostań wspólnikiem


Idźmy do dzieci razem!