ZOBACZ WIĘCEJ!

ZOBACZ WIĘCEJ!

 

Dzięki Bożej łasce w grudniu 2013 roku mija 10 lat od powstania Misji Przyjaciół Dzieci!

To wyśmienita okazja, aby oddać chwałę Wszechmogącemu Bogu 
i radować się Jego błogosławieństwami! Niech Jemu płynie wszelka cześć i niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione! To dzięki Niemu mamy przywilej pracować misyjnie już 18 lat! Początki naszej służby wśród dzieci sięgają roku 1992, kiedy rozpoczynaliśmy z Kasią do dziś trwającą przygodę, jako nauczyciele szkółki niedzielnej.

Chcemy również serdecznie podziękować każdemu, kto swoją modlitwą, wsparciem finansowym, materialnym, dobrym słowem zachęcał nas do podążania drogą naszego powołania. Każdej takiej osobie dziękujemy z całego serca! To nasze wspólne świętowanie! 

MPD to przede wszystkim ludzie, jedni drugim niosący pomoc, wzajemnie udzielający sobie otuchy; to przyjacielska miłość wyrażona szczególnie w trudnych chwilach! Pragniemy, aby wciąż tak właśnie było! Dlatego z całych sił wołamy do Pana i Boga naszego, aby nadal prowadził nas w mocy Ducha Świętego! 

Ośmielamy się prosić i Ciebie, abyś dołączył do naszej modlitwy! Potrzebujemy sióstr i braci, którzy złączą z nami swe serca i podążą tą samą drogą, choć może w inny sposób. 

Nade wszystko chcemy pamiętać, na słowa które inspirują nas od powstania MPD i które obraliśmy jako nasze motto:

"Przyjaciel zawsze okazuje miłość,
rodzi się bratem w niedoli". 
Przyp. 17, 17

Szalom!
Kasia i Wojtek Borysowie,
założyciele MPD


Idźmy do dzieci razem!